TAOEE名师

大高老师-教学副校长

毕业学校:南京师范大学艺术设计专业

履      历:从事高考美术教育8年,辅导的8届200多名高考学生通过率近100%

               其中30多名学生考上985、211重点大学与国内八大重点美术学员

               参与每年度创意素描、风景速写、中考美术、高考美术教材体系研发

               现任西画组组长

               2015年---2016年参与集团高考美术教材出版。

               2015年---2016年参与集团少儿美术美术教材出版。

教学特点:幽默风趣的教学风格,是孩子们心目中的 “大高先生”

人生格言:你笑,全世界都跟你笑;你哭,全世界只有你一个人哭。